ЈАВНИ УВИД

Јавни увид Предлога Плана управљања Спомеником природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“ за период од 2023. до 2032. године

Број: 93-8-2023

Објављен дана 08.11.2023. године

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 91/10, 14/16, 95/18 и 71/21) и чланом 10. Одлуке о проглашењу Споменика природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“  („Службени лист општине Инђија“, бр. 13), Туристичка организација општине Инђија оглашава:

ЈАВНИ УВИД  ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ЛЕСНИ ПРОФИЛ КОД СТАРОГ СЛАНКАМЕНА“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2032. ГОДИНЕ

1. Јавни увид Предлога Плана управљања Спомеником природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“ за период од 2023. до 2032. године одржаће се у трајању од 30 дана од 08.11.2023. до 08.12.2023. године. Предлог Плана управљања Спомеником природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“ за период од 2023. до 2032. године биће доступан сваког радног дана од 08 до 14 часова у просторијама Туристичке организације општине Инђија, Цара Душана 1, Инђија, а објављен је и на веб страници www.indjijatravel.rs

За време трајања јавног увида, закључно са 04.12.2023. године, правна и физичка лица Туристичкој организацији општине Инђија могу доставити у писаној форми питања и примедбе, поштом на адресу Туристичке организације општине Инђија, Цара Душана 1, Инђија, или електронски на: office@ indjijatravel.rs.

2. Јавна расправа ће се одржати 08.12.2023. године у просторијама Туристичке организације општине Инђија, Цара Душана 1, Инђија, са почетком у 11 часова, а Извештај о извршеном јавном увиду и расправи биће објављен на интернет страници Туристичке организације општине Инђија.

Предлог Плана управљања Спомеником природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“ за период од 2023. до 2032. године