Вести

Дунавски бициклизам у функцији нових знања и услуга у туризму Срема

У Крчедину, 01. и 02. априла 2014. године одржана је дводневна обука пружалаца услуга у туризму, која се реализује у оквиру пројекта “Дунавски бициклизам – оснивање регионалне бициклистичке руте Срем”, који финансира ЕУ и Аустријска развојна агенција. Циљ обуке је упознавање актера у пружању услуга у туризму са основама циклотуризма и могућностима руралних газдинстава која се баве неким од видова туризма да унапреде своје пословање. Учесници су били власници туристичких објеката  из општина Инђија и Стара Пазова, представници туристичких организација, агенција и удружења жена.

 

Обуке су реализовале професорице Природно-математичког факултета, департмана за географију, др Вања Драгићевић и др Кристина Кошић. Током првог дана, акценат је био на циклотуризму и руралном туризму – појам, дефинисање, значај и ефекти циклотуризма и руралног туризма, природни и културни ресурси на дестинацији у функцији развоја цикло и руралног туризма, значај и улога локалне заједнице за развој туризма на дестинацији. Други дан је био резервисан за практични део обуке и креирање туристичке понуде, израду акционог плана у успешном развоју дестинације цикло и руралног туризма.

 

Реализована обука у Крчедину, друга је од укупно 6 планираних пројектом. Локације су осмишљене тако да у потпуности обухвате руту, а тиме и што већи број пружалаца услуга у туризму. На тај начин се стварају могућности унапређења развоја туризма, повећања запошљавања и нових привредних субјеката у услугама у туризму региона Срем.