Вести

Финансијска средства за унапређење туристичке понуде Старог Сланкамена

Један од приоритета у раду Туристичке организације општине Инђија на унапређењу туристичке понуде општине јесте уређење и туристичка афирмација Старог Сланкамена. У том правцу до сада је покренуто неколико пројеката, а у наредном периоду планирани су и бројни други. На конкурсима које је расписао Покрајински секретаријат за привреду АП Војводине, Општина Инђија и њена Туристичка организација обезбедили су почетна финансијска средства за реализацију неких од пројеката.

У оквиру имплементације пројекта „Развој наутичког туризма НТД” (једном од 14 приоритетних пројеката из Програма привредног развоја АП Војводине) Извршно веће АП Војводине доделило је бесповратна подстицајна средства за суфинансирање израде планова детаљне регулације за изградњу марина на Дунаву следећим општинама: Апатин, Бач, Сремски Карловци, Инђија и Панчево. Општина Инђија добила је 900.000,00 динара за израду Плана детаљне регулације за изградњу марине у Старом Сланкамену. Студијом мреже марина у АП Војводини, која је део поменутог пројекта, марина у Старом Сланкамену предвиђена је као приоритетна макролокација у првој фази реализације пројекта.

Покрајински секретаријат за привреду у оквиру „Програма распореда и коришћења средстава за развој саобраћајне и телекомуникационе инфраструктуре у локалним самоуправама у АП Војводини у 2007. години” расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде и постављања туристичке сигнализације у АП Војводини. Општина Инђија добила је 800.000,00 динара за Израду и постављање туристичке сигнализације у Старом Сланкамену.

Ово су само неки од корака у оквиру бројних активности усмерених ка формирању комплетне туристичке понуде овог интересантног насеља, смештеног на обали Дунава која јесте један од највећих туристичких потенцијала општине Инђија.