Вести

Језерска бициклистичка рута на територији општине Инђија

Недавно су завршени радови на постављању знакова туристичке сигнализације Језерске бициклистичке руте која повезује сва језера на територији источног Срема. Ради се о пројекту који спроводи Регионална развојна агенција Срем са својим партнерима, међу којима је и Туристичка организација општине Инђија. Пројекат финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) уз учешће Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Језерска рута се простире на територији општина Рума, Ириг и Инђија поред језера:  Павловачко, Борковачко, Банковачко (Међеш), Добродол и Јарковци. Обухвата подручје између бициклистичке руте Сава и руте Срем, са којом је повезана путем тзв. Манастирске руте. Дужина језерске руте износи 155 км.

На територији општине Инђија језерска рута пролази кроз Љуково, затим поред Јарковачког језера све до Марадика. Обележено је и скретање за Јарковачко језеро као и стаза која води око језера. Рута води постојећим асфалтним путем и делом земљаним путем који је у добром стању.

Поред постојеће међународне бициклистичке руте ЕвроВело 6, која кроз општину Инђија пролази у дужини од 27 км, успостављањем нове језерске руте циклотуризам у општини Инђија још више добија на значају, посебно када се узме у обзир добра повезаност са осталим бициклистичким рутама.

Детаљније информације о бициклистичким рутама Срема могу се пронаћи на веб сајту www.srembike.rs.