Вести

Категоризација приватног смештаја

Лица заинтересована за пружање услугe смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Инђија могу поднети Захтев за категоризацију надлежном Одељењу за привреду и инвестиције Општине Инђија. Обрасци и списак потребних докумената за категоризацију могу се преузети на званичној интернет страници Општине Инђија а додатне информације могу се добити на број телефона 022 561 322, локал 252.