Вести

Локалитет у Старом Сланкамену на прелиминарној УНЕСКО Листи светске културне баштине

Локалитет Градина са остацима тврђаве Акуминкум који се налази у Старом Сланкамену уврштен је на прелиминарну листу УНЕСКО-а у оквиру припрема номинације културног добра под називом „Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији“ за упис на Листу светске културне баштине. Ова номинација је део значајног међународног пројекта.

„Границе Римског царства“ представљају највеће транс-национално културно добро на свету предложено за упис на Листу светске културне баштине и по дужини се може поредити са Кинеским зидом. Границе некадашњег Римског царства се простиру кроз 20 земаља, на три континента, на преко 7500 км. Тренутно су на Листи светске баштине уписане само компоненте граница које се налазе у Великој Британији и Немачкој, док су у току напори да се обједињено упишу компоненте у Аустрији, Мађарској и Словачкој. Србија ће своју номинацију поднети заједно са Хрватском, Румунијом и Бугарском.

Дужина српског дела Лимеса износи 450 км. Подручје од Чортановаца до Нових Бановаца сврстава се међу најслабије истражене делове Лимеса у Србији. На прелиминарну (тентативну) листу овог дела Лимеса уврштена су три локалитета: Просјанице (Ad Herculem) у Михаљевачкој шуми у Чортановцима, Градина (Acumincum) у Старом Сланкамену и Ритијум (Rittium) у Сурдуку. Према оцени надлежних институција локалитет у Старом Сланкамену, услед свог значаја и очуваности, има највеће предиспозиције за упис на поменуту листу.

Локалитет Градина са остацима тврђаве Акуминкум у Старом Сланкамену представља веома важну туристичку вредност овог насеља и општине Инђија. Ради се о археолошком локалитету Градина на коме је истраживањима утвђено да је овај простор коришћен још од праисторијске епохе, келтског племена Скордиска, преко Римљана до касног средњег века. Ово налазиште стављено је под заштиту Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС 1948. године, а Одлуком Извршног већа АП Војводине 1991. године категорисано је за археолошко налазиште од великог значаја.

Обзиром да се ради о веома значајном локалитету и да се он налази на узвишењу са кога се пружа прелеп поглед на Дунав и насеље Стари Сланкамен, његово стављање у функцију туризма планирано је формирањем видиковца и приступне стазе до видиковца. У циљу унапређења туристичке понуде овог насеља и општине Инђија, Туристичка организација општине Инђија је у претходном периоду спровела активности на изради пројекта Уређења видиковца на тврђави Акуминкум у Старом Сланкамену, као и на прибављању остале неопходне документације. Међутим, како је један од основних услова за поменуту номинацију очуваност и неизмењеност изгледа локалитета и како је његов археолошки значај у овом контексту примаран, радови на пројекту ће привремено бити одложени.

Активности везане за овај локалитет биће преусмерене на помоћ надлежним институцијама које спроводе процедуру припреме номинационих досијеа и плана управљања за упис овог културног добра на поменуту листу. Процедуру спроводи Републички завод за заштиту споменика културе из Београда у сарадњи са Археолошким институтом из Београда, територијално надлежним Заводом за заштиту споменика културе из Сремске Митровице, при чему је сарадња са локалним самоуправама од кључног значаја за израду квалитетне номинације. Општина Инђија и Туристичка организација свакако су препознале значај номинације те ће пружити свесрдну подршку у поменутом процесу.