Вести

Марине у Војводини – магнет за инвеститоре

У немачком граду Улму, од 6. до 8. новембра 2007. године одржана је Међународна конференција дунавског региона (INTERNATIONAL DANUBE CONFERENCE) на којој је наступило више од 350 учесника из шест земаља. На конференцији су разматране могућности за потенцијалне инвестиције, даљи развој речног туризма, научно и културно повезивање земаља дунавског слива.

На овој конференцији, покрајински секретар за привреду, Синиша Лазић, представио је пројекат Извршног већа АП Војводине „Развој наутичког туризма” (НТД), који је један од 14 приоритетних пројеката из Програма привредног развоја Војводине за период од 2004. до 2009. године. Он је истакао да је циљ овог пројекта развој наутичког туризма на Дунаву у Војводини, изградња наутичке инфраструктуре, пристаништа, туристичких атракција на Дунаву, што треба да допринесе већој туристичкој посети Војводине, ојача њено повезивање као региона са дунавским речним турама и допринесе туристичкој промоцији и економском развоју ширег окружења уз објекте наутичког туризма.

Имплементација овог пројекта почела је 2006. године када је израђена Студија мреже марина на Дунаву у АП Војводини, коју су израдили стручњаци ЈП Завод за урбанизам Војводине, и која на основу вишекритеријумске анализе дефинише 35 макролокација за изградњу марина на Дунаву. Марина у Старом Сланкамену овом студијом идентификована је као једна од 13 примарних макролокација.

Према речима Синише Лазића, до краја године потенцијалним инвеститорима биће понуђено 7 локација за изградњу марина на делу Дунава кроз Војводину, и то у оним општинама које су изградњу марина уврстиле у своје развојне документе: Сомбору, Апатину, Инђији, Сремским Карловцима, Бачу, Белој Цркви и Панчеву.

Промоција пројекта марина у Војводини на конференцији у Улму оцењена је као магнет за инвеститоре, а истакнута је и могућност да ће у њену реализацију бити укључени и европски дунавски фондови.