Вести

Нова туристичка карта општине Инђија

Туристичкa организацијa општине Инђија израдила је нову, комплетно ажурирану и графички унапређену туристичку карту општине Инђија. Карта је израђена у виду новог двојезичног промотивног материјала, који се може добити у просторијама Туристичке организације. Такође, сви заинтересовани ову карту, са детаљнијим приказом свих насеља наше општине, могу погледати на паноу постављеном у центру града код Гимназије.