Вести

Обновљена инфо табла код Споменика битке код Сланкамена

На платоу код Споменика битке код Сланкамена данас је постављена нова туристичко-информативна табла. Претходна дотрајала и оштећена табла замењена је новом, која на једној страни приказује и описује саму битку на српском, енглеском и немачком језику, док на другој страни табле интересантна историјска прича читаоце води кроз прошлост Сланкамена. Табла је задржала део садржаја са претходне и рађена је према условима Завода за заштиту споменика културе из Сремске Митровице.

Обзиром на значај овог споменика, Туристичка организација општине Инђија уз техничку подршку ЈКП „Комуналац“ и ЈП „Инђија пут“ наставиће радове на уређењу платоа како би овај туристички локалитет био атрактивнији за посету.