Вести

Обновљена туристичка сигнализација у Старом Сланкамену

Туристичка организација општине Инђија организовала је радове на обнављању знакова саобраћајно-туристичке и пешачко-бициклистичке сигнализације, које је протеклих година поставила у Старом Сланкамену. Најпре су на терену утврђени и евидентирани бројни недостаци, пре свега у виду скинутих и однетих табли, затим оштећених табли и стубова, корозије на информативним таблама и сл. Табле које су нестале, поново су израђене и постављене на пројектом утврђене позиције и извршени су потребни радови на обнављању постојећих табли, тако да је целокупна сигнализација сада враћена у првобитно, комплетно стање. Такође, додато је неколико нових табли које обележавају нове садржаје, који нису постојали приликом ранијег постављања знакова.

Обележене пешачко-бициклистичке руте Старог Сланкамена привлаче све већи број туриста, нарочито сада у току туристичке сезоне, а обновљена сигнализација значајно ће допринети њиховој даљој туристичкој афирмацији и посећености, као и атрактивности самог насеља.