Вести

Почела реконструкција Споменика битке код Сланкамена

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица отпочео је радове на обнови Споменика битке код Сланкамена. Прву фазу обнове чине конзерваторско – рестаураторски радови на самом објекту споменика: чишћење, реконструкција недостајућих делова и заштита објекта, као и санација постојеће информативне табле.

Друга фаза предвиђа уређење непосредног окружења које би обухватило чишћење и нивелацију платоа око споменика, хортикултурно уређење платоа, постављање нове приступне рампе, уређење нових приступних стаза, као и декоративно осветљење споменика.

Радове изводи Биро за пројектовање и инжињеринг „Пројектант СМ” из Сремске Митровице, а надзор над извођењем радова вршиће Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица. Укупна вредност предвиђених радова је око 2 милиона динара, а рок за њихов завршетак је 26. новембар 2008. године.