Вести

Подршка Министарства економије и регионалног развоја реализацији пројекта „Лесленд”

Одлуком о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројеката развоја туризма, у оквиру конкурса расписаног за 2008. годину, Сектор за туризам Министарства економије и регионалног развоја доделио је Туристичкој организацији општине Инђија 1,4 милиона динара за наставак реализације пројекта изградње тематског музеја „Лесленд” у Старом Сланкамену. У току је израда Плана детаљне регулације (од стране ЈП Завод за урбанизам Војводине), у оквиру кога се ради на геодетском снимању терена и изради Катастарско-топографског плана локације на којој ће се музеј налазити. Добијена средства од Министарства ће стога бити утрошена на наредну фазу израде планске документације, а то је израда Идејног и Главног пројекта изградње музеја. Завршетак израде планске документације очекује се у другој половини 2009. године.