Вести

Постављена туристичка сигнализација у Крчедину

Постављањем знакова туристичке сигнализације омогућено је информисање и упућивање туриста до постојећих садржаја туристичке понуде овог интересантног насеља.

Планом рада Туристичке организације општине Инђија предвиђено је обележавање туристичких вредности на територији целе општине, што је до сада остварено у Инђији, Старом Сланкамену, Бешки, а сада и Крчедину. Постављањем туристичке сигнализације постиже се не само боља информисаност туриста о туристичким садржајима општине и њиховој локацији, већ и унапређење квалитета туристичке понуде и интензивнији развој рецептивног туризма.