Вести

Потписан уговор за изградњу етно-сувенирнице у Инђији

понедељак, 7. новембар 2011.

Општина Инђија једна је од три општине са којима је покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, потписао уговоре о доделибесповратних средстава за су финансирање набавке монтажних сувернирница. Уговор је у име општине Инђија потписао директор Туристичке организације Инђије, Борис Пашко.

Интересовање за конкурс Секретаријата било је велико, што показује и број од 15 пријављених војвођанских општина. Вредност појединачног уговора износила је 400 хиљада динара. Оваква подршка Секретаријата је усмерена на промовисање даљег развоја туристичких и привредних потенцијала војвођанских општина, са посебним нагласком на унапређење пласмана рукотворина жена са села.

Секретар Васин је истакао да више од четири године Секретаријат улаже значајне напоре иима одличне резултате у оспособљавању и унапређењу женског активизма, посебножена на селу. Носилац тих активности је Покрајински завод за равноправност полова, који је постигао изванредне резултате, а манифестују се бројем женскихудружења. Имамо скоро 300 сеоских удружења од укупно 400, које окупљају женекоје на разне начине утичу на развој својих средина, казао је Васин. Подсетиоје и на недавно успешно одржан Трећи сајам стваралаштва жена Војводине уИнђији, на којем је учествовало преко 150 удружења са изложеним производима, са1500 учесница и великим бројем посетилаца. Таквим активностима жели се, како јерекао, покушати да се рукотворине жена са села, пре свега сувенири и изложебуду доступни јавности, чиме би се побољшала и туристичка понуда Војводине.Истовремено то је и прилика да жене које се баве израдом сувенира остваре иекономску корист.