Вести

Први објекат Келтског насеља

Настављени су радови на изградњи Келтског насеља у Инђији који у овој фази подразумевају уређење земљишта и изградњу првог објекта односно реплике келтске куће. Ова фаза пројекта се реализује захваљујући средствима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Туристичке организације општине Инђија.Овим пројектом Туристичка организација општине Инђија жели, пре свега, да обогати своју туристичку понуду у самом граду. Изградња келтског насеља на локацији поред зоолошког врта у Инђији, врши се у неколико фаза. Прва фаза је подразумевала земљане радове, копање језера, постављање улазне капије, завршетак насипа, чишћење и кошење терена.

Келтско насеље, према пројекту, простираће се на око 1,5 ха и чиниће га укупно 19 објеката и то, између осталог, такозване грнчарска, ковачка, сељачка, ратничка кућа.

Веома интересантна историјска прича и богат археолошки материјал у вези са животом Келта на територији општине Инђија, уз примену савремених метода ревитализације, ставиће се у функцију туризма и створити веома атрактиван туристички производ, који ће значајно допринети развоју туризма општине Инђија, а нарочито града Инђије.

Локација будућег туристичког центра у виду реконструисаног келтског насеља – музеја на отвореном – простор поред зоолошког врта, поред магистралног пута Београд – Нови Сад (М22/1).