Вести

Развој кампинг туризма у Чортановцима

Туристичка организација општине Инђија укључена је у пројекат развоја кампинг туризма под називом „Кампинг туризам – смерница одрживог развоја Националног парка Фрушка гора”. Иницијатива у правцу покретања питања заштите Фрушке горе и развоја кампинга резултирала је успостављањем сарадње између Балканског удрузења младих (БУМ), Кампинг Асоцијације Србије, ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Завода за заштуту природе Србије и поједних фрушкогорских општина: Инђија, Беочин, Сремски Карловци и Сремска Митровица. Овим пројектом дефинисани су основни еколошки проблеми у Националном парку са могућим решењима и предложене су потенцијалне кампинг локације у наведеним општинама.

На простору општине Инђија приоритетна кампинг локација налази се на простору Чортановаца. Управо ту се налази једини део Националног парка који излази на Дунав те су услови за развој кампинг туризма овде одлични. Чортановци се могу похвалити једном од најлепших плажа на овом делу тока Дунава, атрактивним пешчаним острвима и пријатним природним амбијентом Михаљевачке шуме, а поред природних вредности и лепота овај простор богат је и културно-историјским споменицима. Обзиром и на веома повољан туристичко-географски положај у близини Дунава, железничке станице, европске бициклистичке руте Еуро Вело 6, покренута је иницијатива за изградњу кампинг простора управо на овој локацији.

Пројекат „Кампинг туризам – смерница одрживог развоја Националног парка Фрушка гора” је реализовало Балканско удружење младих у партнерству са Националним парком Фрушка гора и Кампинг Асоцијацијом Србије, уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије. Овај пројекат представља само почетак иницијативе развоја кампинг туризма на Фрушкој гори и наставиће се кроз бројне друге активности у наредном периоду.