Вести

Стари Сланкамен добија марину

Изградња „Марине Стари Сланкамен” део је плана за привредни, а посебно туристички развој oпштине Инђија. Како се у просторном плану Републике Србије планира интензивније коришћење реке Дунав, а територији општине Инђија припада око 27 км приобаља ове реке, изградња марине у Старом Сланкамену и привеза за чамце у Чортановцима укључује нашу општину у развој наутичког туризма Србије. Марина ће бити део Просторног плана посебне намене Фрушке горе и један од значајних капацитета за речни туризам. „Развој водног саобраћаја на простору општине Инђија се односи, пре свега, на развој путничког и робног саобраћаја кроз изградњу појединих капацитета пританишта за путничке бродове, као и капацитета наутичког туризма, односно изградњу марине за све структуре чамаца са потребним пратећим садржајима у Старом Сланкамену”, наводи се у образложењу ове Oдлуке усвојене у петак на Скупштини општине.