Вести

Туристичка организација на Сајму туризма у Новом Саду

Од  28.септембра до 2. октобра у Новом Саду одржава се 44. Међународни сајам туризма. Туристичке вредности наше општине представљене су на штанду Туристичке организације општине Инђија у Мастер хали, на месту резервисаном за промоцију целокупне туристичке понуде Војводине. Презентацијом су обухваћене постојеће и потенцијалне туристичке вредности општине, као и понуда угоститељских објеката.

Првог дана сајма посебну презентацију имала су насеља Стари Сланкамен и Крчедин, која су уоквиру пројекта „Богатство различитости” изабрана у 10 села Војводине са највећим туристичким потенцијалом. Наиме, радни тим пројекта „Богатство различитости” састављен од чланица Дунавског туристичког кластера Истар 21, представника покрајинских секретаријата Владе Војводине и других стручњака одабрао је 10 села која су „најспремнија” за туристичку промоцију, од којих чак два припадају општини Инђија. У великој сали Мастер центра одржано језванично проглашење листе изабраних села и дефиле њихових представника.