Вести

Туристичка сигнализација у Марадику, Јарковцима и Љукову

У оквиру активности Туристичке организације општине Инђија на унапређењу општих услова за прихват и боравак туриста, у насељима Марадик, Јарковци и Љуково постављени су знакови туристичке сигнализације. Овом сигнализацијом обухваћени су како путокази тако и информативне табле испред важнијих објеката. На тај начин туристима је омогућено лакше сналажење и боље информисање о туристичким вредностима које посећују.

Претходних година знаковима туристичке сигнализације покривени су Стари Сланкамен, Крчедин, Бешка и Чортановци, као насеља уз Дунав, те је сада акценат стављен на западни део територије општине Инђија. Најпре су дефинисане потребе обележавања и локације, осмишљене су информативне табле и припремљени текстови на више језика (српском, енглеском, немачком, а у Марадику и на мађарском језику), као и пратеће илустрације. Потом је израђен „Пројекaт саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање туристичких одредишта на територији општине Инђија“ за наведена насеља, по коме су изведени радови на изради и постављању знакова.