Вести

У току је друга фаза уређења Споменика сланкаменачкој бици

Пројекат уређења Споменика сланкаменачкој бици, кога реализује Туристичка организација општине Инђија у сарадњи са Општином Инђија и Заводом за заштиту споменика културе Сремска Митровица, ушао је у другу фазу реализације.

Након завршетка конзерваторско-рестаураторских радова на реконструкцији самог објекта споменика, приступило се уређењу зелених површина око њега. Ова фаза радова обухвата чишћење и нивелацију платоа око споменика и уградњу ниског растиња, перена и травнатог покривача. Извођач радова је ЈКП „Комуналац”.