Вести

Уређење обале Дунава на локацији Ладни извор код Бешке

У суботу 11. јуна започета је реализација пројекта уређења дела обале Дунава код Бешке на локацији познатој као Ладни извор. Пројекат је реализован од стране Туристичке организације општине Инђија, Удружења спортских риболоваца „Ладни извор” из Бешке и Еколошког покрета Бешка.

Акција је окупила око 30 учесника и током викенда завршени су радови на уређењу земљишта на поменутој локацији, насипање и нивелација терена, уградња бетонских цеви, бетонирање платоа и степеништа за пешаке, прикупљање и одвожење смећа. До краја ове недеље биће завршено постављање ивичњака и насипање пута између два извора гребаним асфалтом.

Циљ пројекта јесте уређење поменутог локалитета као будућег излетишта и дела обележене пешачке стазе која је планирана на релацији од угоститељских објеката до извора. Такође, овим је обезбеђена већа проходност туриста, еколога и спортских риболоваца ка крчединском делу обале, а дугорочно посматрано, један од праваца туристичког развоја општине јесте управо повезивање и обједињавање понуде свих њених насеља која се налазе дуж обале Дунава.