Вести

Уређење пешачких стаза у Старом Сланкамену

Пратећи тенденцију раста интересовања туриста за активне одморе, Туристичка организација општине Инђија планира да током 2009. године уреди неколико пешачко-бициклистичких стаза на територији општине Инђија.

Први систем стаза биће уређен у Старом Сланкамену и околини. Обухватиће стазу која води од лесних профила до тврђаве, дужу стазу која од тврђаве продужава до Споменика сланкаменачкој бици, као и неколико мањих споредних стаза.

Стазе ће бити обележене путоказима, информативним таблама и дуж њих ће бити уређени видиковци и постављене клупе за одмор. Уређење стаза пратиће одговарајућа промоција и израда наменског пропагандног материјала са акцентом на туристичким мапама на којима ће бити представљене трасиране стазе и обележене туристичке вредности дуж њих и у њиховој непосредној близини. Стазе ће бити трасиране већ постојећим путевима и стазама, које ће на овај начин добити једну нову, интересантнију димензију.