Вести

Уређење платоа код Споменика битке код Сланкамена

Туристичка организација општине Инђија је током ове године спровела низ активности везаних за уређење платоа код Споменика битке код Сланкамена, као значајног културно-историјског споменика и туристичког локалитета општине Инђија. Тренутно је у току израда „Идејног пројекта партерног уређења око Споменика битке код Сланкамена“ у коју је укључен Републички завод за заштиту споменика културе. Планирани радови подразумевају хортикултурно уређење платоа и опремање основним мобилијаром (клупе, канте за смеће и др.) како би се створили услови за пријатнији боравак посетилаца на овом локалитету.

Како се ради о непокретном културном добру од изузетног значаја, од поменутог Завода претходно су прибављени  услови за извођење радова на уређењу, на основу којих се приступило пројектовању. По завршетку израде Идејног пројекта потребно је добити сагласност Завода на пројекат, затим Одобрење за извођење радова од стране надлежног одељења Општине Инђија, након чега се радови могу изводити.

Обзиром на значај овог споменика, током претходних година извршена је реконструкција споменика, постављени су декоративна расвета и нова туристичко-информативна табла. Ове године је извршенo геодетско снимање локације неопходно за пројектовање, ремонт сијалица декоративне расвете, обновљен је знак саобраћајно-туристичке сигнализације који упућује на скретање ка споменику и прибављени су услови надлежног Републичког завода за обнову слова на споменику и уклањање графита. Према датим условима Туристичка организација је дужна да изради Идејно решење за калковање слова и уклањање графита и по добијању сагласности Завода на исто, може да спроведе радове.

Споменик је подигнут 1892. године, поводом обележавања 200 година битке код Сланкамена. Поводом откривања споменика одржана је велика свечана церемонија, којој су присуствовале бројне званице, а певало је Београдско певачко друштво под вођством Стевана Стојановића Мокрањца. Споменик је висок 12 метара и на њему су исписани стихови песника Јована Јовановића Змаја. Посвећен је бици из 1691. године која је била једна од завршних и одлучујућих битака у време Великог аустријско-турског рата. Након ње и битке код Сенте, 1699. године закључен је Карловачки мир и повучена је граница између Аустије и Турске.