Вести

Више од пола милиона динара за почетак реализације пројекта „Лесленд”

Одлуком Министарства економије и регионалног развоја обезбеђено је више од пола милиона динара за почетак реализације пројекта формирања музеја „Лесленд” у Старом Сланкамену. На основу Уредбе о утврђивању програма о распореду и коришћењу средстава за пројекте развоја туризма у 2007. години, Министарство је одобравало финансијска средства у зависности од степена усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и утицаја пројекта на заштиту, очување и развој туристичких ресурса, а приоритет је дат пројектима који обезбеђују унапређење и промоцију домаћег туристичког промета и изградњу неопходне туристичке инфраструктуре. За пројекат Израде плана детаљне регулације за потребе изградње музеја „Лесленд” у Старом Сланкамену Туристичкој организацији општине Инђија додељено је 530.000,00 динара и најављен је наставак сарадње у будућности.

Музеј „Лесленд” је замишљен као атрактиван, савремен тематски музеј заснован на туристичкој валоризацији лесних профила као веома значајног природног добра. Реч је о геолошком локалитету јединственом у Европи и једном од само три у свету – представља најкомплетнији архив палеоклиматских промена током последњих 800.000 година на европском копну, а у свету се може поредити једино са лесним наслагама у Кини и Централној Азији. Презентација геолошког наслеђа заснивала би се на савременој аудио-визуелној опреми, а поред интересантних и едукативних тематских целина музеј би садржао сувенир шоп, тематски кафе бар и друге забавне садржаје.

Стварањем музеја створио би се конкурентан туристички производ и покренуо развој туризма у Старом Сланкамену, насељу које поседује бројне туристичке потенцијале (обала Дунава, културно-историјски споменици, археолошки локалитети, бањски комплекс итд).