Винарије

ВИНАРИЈЕ

 „АТЕЉЕ ВИНА ШАПАТ“

Почента бб, Нови Сланкамен
069 607 079, 069 607 698
www.sapat.rs

„АКУМИНКУМ“

   

Доситеја Обрадовића 3, Стари Сланкамен
063 238 399, 063 249 464
www.vinarija-acumincum.com

 „МАНУФАКТУРА СПАСИЋ“

    

Јована Дучића 6, Нови Сланкамен
065 34 44 576
www.manufakturaspasic.com

„ВИНАРИЈА АВЕН“

Петра Кочића 29, Инђија
061 21 51 034, 061 18 81 951
www.vinarijaaven.rs

„ВИНАРИЈА СТОЈАНОВИЋ“

    

Јанда 2, Сланкаменачки Виногради
063 275 590, 064 61 84 141
www.vinarijastojanovic.rs

За посету винарија потребна је претходна најава.