Crkva Sretenja

CRKVA SRETENJA GOSPODNJEG

Rušenjem uzdizana

Današnja crkva Sv. Sretenja Gospodnjeg je sazidana u vizantijskom stilu 1796. godine za vreme mitropolita Stratimirovića. Pre ove crkve postojala je crkva Sv. Klimenta sagrađena 1756. godine. Od prethodne drvene crkve sačuvan je samo episkopski presto sa ikonom Hrista sa okvirom u rokajnom stilu. Danas je u vrlo dobrom stanju.

Ikonostas je nastao 1818-1832. godine. Rezbar ikonostasa je bio Marko Vujatović, kao i rezbarije arhiepiskopskog prestola i petohlebnice, dok je ikonostas oslikao Georgije Bakalović. On je oslikao i ikonu na arhiepiskopskom prestolu.

Bogorodičin presto sa rezbarijom baroknih oblika i ikona Hrista nastali su u drugoj polovini 18. veka. Prestone ikone su izdvojene kanelovanim stubovima koji su obavijeni grančicama sa hrastovim listovima i ružama. Najčešći su motivi vinova loza sa grožđem, akantovi listovi, vaze obrnuto postavljene kod kojih sa obe strane izlaze ruže sa grančicama koje se savijaju u volute.

Na Ivandan je bilo nezapamćeno nevreme i toranj crkve je srušen. Novi toranj je podignut 1901. godine. Nemci su ga minirali 1943. godine, ali su sa crkve pala samo zvona. Nova su podignuta 1956. godine.

Među crkvenim knjigama nalazi se jedan srbljak iz Rusije (1760).

Crkva je proglašena za spomenik kulture.