Црква Светог Саве

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ

У славу српског просветитеља

Српска православна црква Светог Саве у Марадику, на падинама Фрушке горе, подигнута је у другој половини 18. века и као заштићено непокретно културно добро има статус споменика културе од великог значаја. Црква посвећена Светом Сави, подигнута је као једнобродна грађевина петостране апсиде, а звоник јој је дозидан средином 19. века. Сачуван је уговор који је црквена општина склопила са зидарским мајстором Урошем Суботићем за изградњу новог црквеног звоника.

Иконостас барокних и рококо форми резбарен је у другој половини 18. века. Иконе је израдио Јаков Орфелин, познати карловачки сликар, који је посао окончао 1776. године, судећи према запису на икони Васкрсења. Западноевропска барокна схватања до тада су била присутна једино у српској графици, а Јаков Орфелин је први сликар који је у домаћу средину пренео сазнања стечена на бечкој Академији.

Јаков Орфелин, рођен средином 18. века, био је иконописац, српски барокни сликар и синовац чувеног српског просветитеља и песника Захарија Орфелина. Школовао га је стриц Захарије и 1766. године уписао се на бечку бакрорезачку академију Јакоба Шмуцера.

На архијерејском престолу налази се икона Христа, а неколико покретних икона и слика приписују се Теодору Крачуну, другом значајном представнику српског барока бечке провенијенције.

Конзерваторско-рестаураторски радови обављени су на цркви 1980, а на сликарству 1982. године.