Crkva Vavedenja Bogorodice

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE

Predićeve ikone na vrhu ikonostasa

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Beški nekoliko puta je menjala lokaciju i na sadašnjoj se nalazi od 1771. godine. Pretpostavlja se da joj je prethodna lokacija bila na mestu današnje kapele Vodice, da je bila drvena crkva, pokrivena šindrom. Kasnije je napravljena nova kamena crkva. Sredinom 18. veka austrijska carica Marija Terezija, sprovela je ušoravanje sela i podigla u centru novu crkvu 1771. godine.

Arhitektura crkve datira iz druge polovine 18. veka sa klasicističkom rezbarijom poznatog vojvođanskog drvorezbara Pavla Bošnjakovića iz 1836. godine i slike velikobečkerečkog slikara Jeftimija Popovića iz 1840. godine. Predstavlja zanimljivu umetničku celinu značajnu za proučavanje novije srpske umetnosti. Nešto kasnije (1899-1900) Dušan i Stevan Aleksić iz Arada izveli su restauratorske radove na ikonostasu i unutrašnjosti crkve sa dopunjavanjem novih kompozicija.

Na zidovima hrama je oko 120 ikona. U crkvi se nalazi originalno delo Uroša Predića na vrhu ikonostasa (Raspeće Isusa Hrista sa ikonom Bogorodice i Sv. Jovana Bogoslova). Predić je bio najizrazitiji predstavnik akademskog realizma kod Srba. Završio je konzervativnu Umetničku akademiju u Beču 1880. Tamo je živeo još pet godina i izradio 13 slika mitološke sadržine za friz Parlamenta u Beču.

Beščanska crkva kao malo koja na ovim prostorima, raspolaže veoma bogatim fondom knjiga, koje se nalaze u crkveno-opštinskoj biblioteci, crkvenoj arhivi ili u pevnicama. Crkva je od 1973. godine zaštićena, a od 1991. kategorisana kao spomenik kulture od velikog značaja.