Римокатоличка црква Светог Михаила

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТОГ МИХАИЛА

Споменик културе великог значаја

Римокатоличка црква у Новом Сланкамену, посвећена Светом Михаилу, подигнута је 1862. године и представља споменик културе од великог значаја.

Римокатоличка црква је саграђена као једнобродна грађевина са апсидом на западној, звоником на источној и сакристијом на јужној страни будући да оријентација католичких цркава није усмерена у правцу исток-запад. Фасаде су једноставно рашчлањене соклом, пиластрима и профилисаним кровним венцем. Над улазним порталом источне фасаде налази се прозор, док се звоник завршава типичном кулицом пирамидалног облика.

У унутрашњости цркве скулптурално су украшени само олтари: централни и два бочна, углавном декоративним флоралним мотивима. На главном олтару је слика „Св. Михаило убија сатану”, коју је насликао Новосађанин Nitzkelety Imre 1868. године. На левом и десном бочном олтару су две слике непознатог аутора из друге половине 19. века. Зидне слике, махом на сводовима олтара и наоса, насликао је загребачки мајстор Марко Антонини 1899. године.