Јавни позив – Манифестација “Божићни фестивал 2023”

ЈАВНИ ПОЗИВ

Манифестација „Божићни фестивал 2023” у Инђији

Манифестација „Божићни фестивал” одржаће се поводом новогодишњих и божићних празника у Инђији, на тргу код Поште у периоду од 2. до 5. јануара 2023. године. Током четири дана трајања манифестације на поменутој локацији биће постављене излагачке кућице и бина на којој ће бити организован музички програм. Организатори манифестације су Општина Инђија и Туристичка организација општине Инђија.

Предмет позива

Овим позивом позивају се сви регистровани произвођачи хране и пића са територије општине Инђија да се пријаве за учешће на излагачком делу манифестације. Право пријаве имају мали произвођачи хране и пића, пољопривредна газдинства, удружења жена и грађана регистрована за обављање делатности на територији општине Инђија.

Број кућица у оквиру излагачког дела је 10 (десет). Димензија кућице је 2,5*2,5 метара.

Закупци излагачких кућица могу за време коришћења истих да се баве угоститељском делатношћу која се односи на припрему, продају и услуживање хране и пића односно традиционалних производа везаних за новогодишње и божићне празнике (једноставна јела, кувано вино, топли напици, разне посластице, мед, медењаци и сл.).

Учешће на излагачком делу манифестације биће бесплатно.

Услови обављања делатности

Сви заинтересовани за учешће на излагачом делу фестивала дужни су да своју делатност ускладе са важећим законским прописима и да поштују прописе о јавном реду и миру. Уколико инспекцијски надзор или неки други надзор надлежних институција утврди неправилности у пословању излагача кућице, организатор не сноси никакву одговорност за исто.

Заинтересована лица дужна су да доставе решење о регистрацији предузећа или удружења приликом пријаве за учешће.

Кућице ће имати обезбеђен прикључак за електричну енергију само за потребе расвете и припремања хране, у складу са пријављеним потребама.

Закупац је дужан свакодневно да одржава чистоћу кућице и околног простора и да отпад одлаже на предвиђена места.

Није дозвољено давање кућице у подзакуп или на коришћење трећим лицима.

Закупац је одговоран за сву штету која настане на кућици и на истој не сме радити никакве измене без одобрења организатора фестивала. Закупац је дужан да излагачку кућицу по завршетку манифестације остави у стању у каквом ју је примио.

Радно време

Радно време излагачких кућица је од 16:00 до 22:00 часа.

Излагач мора поштовати радно време, свако непоштовање радног времена и затварање кућице у радном времену, даје организатору право раскида уговора о учешћу. Сви излагачи склопиће уговор о пословно-техничкој сарадњи са организатором, на основу кога ће се уредити међусобни односи уговорних страна.

Пријаве

Пријаве слати путем електронске поште на адресу office@indjijatravel.rs или лично донети у Туристичку организацију општине Инђија, на адреси Цара Душана 1, радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Пријава за учешће траје до 27.12.2022. године.

Одабрани излагачи биће обавештени до 30.12.2022. године.