Категоризација приватног смештаја

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА

Лица која су заинтересована за пружање услуга смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоским туристичким домаћинствима у обавези су најпре да поднесу пријаву за евидентирање у Централни информациони систем еТуриста, да би потом посредством тог система могли да поднесу захтев за категоризацију објекта. Евидентирање врши јединица локалне самоуправе.

За све информације у вези са евидентирањем наведених објеката на територији општине Инђија, потребно је обратити се на број телефона 022 561 322, локал 127 (Општина Инђија) или на мејл адресу eturista@indjija.rs

Детаљније информације у вези са категоризацијом и системом еТуриста могу се пронаћи на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и у видео упутствима Централног информационог система еТуриста