НАГРАДНИ ФОТО КОНКУРС

ПРОПОЗИЦИЈЕ И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Конкурс је отворен од 19. до 31. октобра 2022. године.
Фотографије послате након наведеног рока неће бити узете у разматрање.
Стучни жири ће одабрати пет најлепших фотографија које ће бити награђене.

Фотографије је потребно послати на мејл адресу office@indjijatravel.rs а у случају да шаљете више фотографија можете и путем wеtransferа.

На фото конкурсу могу учествовати физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно. Послате фотографије остају у трајном власништву Туристичке организације општине Инђија.
Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене.
Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу учествовати на конкурсу.
Фотографије морају бити направљене искључиво на територији општине Инђија.
Аутори могу да конкуришу са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 3 фотографије.
Фотографије не могу бити старије од једне године.
Минимална димензија дуже стране фотографије мора бити 3000 пx, најмање 150 дпи, у ЈПЕГ формату, до 10 МБ.
Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекције боје или контраста.
Забрањено је додавање логотипа, “watermark”-а и сличних ознака на фотографијама.
Све фотографије морају бити прописно обележене, тако што се сваком називу фотографије наведе име и презиме аутора и локација (нпр. Петар_Петровић_центар_Инђије).
Приликом слања мејла неопходно је навести име и презиме аутора, годину рођења, место пребивалишта, мејл адресу, број телефона, место и годину настанка фотографије.

Стручни жири ће бити у саставу од три члана, које буде именовала Туристичка организација општине Инђија.

Учешће на конкурсу подразумева да је учесник:
САГЛАСАН ДА УСТУПА ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА, КАО И ДА СЕ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО КОНКУРСА.
Сваки учесник конкурса мора бити аутор или носилац ауторских права за фотографију коју пријављује на конкурс.
Аутор се одриче надокнаде за репродуковање фотографија на сајту, друштвеним мрежама, публикацијама, каталозима, плакатима и другим штампаним материјалима Туристичке организације општине Инђија. Организатор конкурса не сноси одговорност за евентуално копирање и неовлашћено објављивање приспелих и објављених фотографија.
Организатор може користити приспеле фотографије у сврху промоције општине Инђија, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, измене или обраде фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.