Вести

Нове туристичке инфо табле у насељима општине Инђија

У Чортановцима, Бешки, Новим Карловцима, Новом Сланкамену и Марадику постављене су нове туристичке инфо табле. Туристичка мапа општине и текст на српском и енглеском језику, с једне стране табле, пролазницима пружају основне информације о локалитетима у општини и самом насељу у ком се налазе, док се на другој страни табле налази фотографија панораме тог насеља. Нове инфо табле постављене су у сарадњи са Јавним предузећем “Инђија пут” које је и сада препознало значај спровођења ових активности за туризам општине Инђија.