Вести

Обновљена туристичка сигнализација на територији општине Инђија

Туристичка организација општине Инђија је крајем прошле године започела спровођење планираних активности на обнови туристичке сигнализације у неколико насеља општине Инђија: Стари Сланкамен, Бешка, Крчедин и Чортановци. Најпре су на терену евидентиране потребе репарације оштећених и дотрајалих знакова и урађена је спецификација потребних радова. Евидентиране табле су скинуте и након репарације замењене обновљеним таблама, са новим дуготрајним рефлектујићим фолијама. Радови су надавно завршени а спроведени су складу са постојећим пројектима: „Пројекат туристичке саобраћајне сигнализације за насељено место Стари Сланкамен“, „Пројекат туристичке саобраћајне сигнализације за насељено место Бешка“ (који обухвата и део насеља Чортановци) и „Пројекат туристичке саобраћајне сигнализације за насељено место Крчедин“. У оквиру предвиђених радова постављени су нова туристичко-информативна табла у Бешки испред Дома културе, две туристичко-информативне табле на кеју у Старом Сланкамену, мање информативне табле испред важнијих објеката, као и обновљени бројни путокази. Како туристичка сигнализација представља важан елемент квалитета услова за прихват и боравак туриста, Туристичка организација планира да и у наредном периоду посвети пажњу како одржавању постојећих, тако и постављању нових знакова.