Вести

Постављена бициклистичка сигнализација на територији општине Инђија

У недељу 1. јула отворена је Дунавска бициклистичка рута кроз Војводину и Србију, која представља део транс-европске бициклистичке маршруте „Еуро-Вело 6” и спаја Атлантик са Црним морем. Дунавска бициклистичка рута прати ток реке од Будимпеште до ушћа у Црно море. Њен део уз Дунав кроз нашу земљу дуг је 665 километара. На делу руте кроз Војводину, од границе са Мађарском и Хрватском до Нових Бановаца, укупне дужине 320 километара, заједничким пројектом Покрајинског секретаријата за привреду и Немачке организације за техничку сарадњу ГТЗ, постављена је комплетна бициклистичка сигнализација. На 150 раскрсница постављено је 360 путоказа и неопходних показних табли, у складу са европским стандардом за обележавање оваквих цикло-рута, које међу туристима у земљама ЕУ уживају све већу популарност.

На територији наше општине Дунавска бициклистичка рута води од Чортановаца преко Бешке, Крчедина, затим новим путем поред Сланкаменачких Винограда до Старог Сланкамена и даље према Сурдуку. Отварањем ове руте створени су бољи услови за развој бициклистичког туризма у нашој општини, што доприноси разноврсности туристичке понуде као и повећању броја туриста.