Вести

Лесни профили у Старом Сланкамену сврстани у I категорију природних добара Србије

У оквиру рада на истраживању и валоризацији природних вредности, Завод за заштиту природе Србије, припремио је предлог за стављање под заштиту Споменика природе „Лесни профил Чот” и „Лесни профил код Старог Сланкамена”. Завод је оценио да се ради о природним добрима од изузетног значаја и да их треба сврстати у I категорију природних добара Србије.

Да би се донео акт о заштити наведених природних добара неопходно је одредити њиховог стараоца. На основу могућности развоја природног добра и његовог укључивања у Програме развоја регионалног и вишег карактера Завод је за стараоца предложио Туристичку организацију општине Инђија.

Прихватањем улоге стараоца Туристичка организација бавиће се стварањем организационих и финансијских услова за санацију, праћењем стања, предузимањем мера и активности на уређењу и презентацији природног добра као и његовом развоју. У том смислу веома је значајан планирани пројекат формирања музеја „Лесленд” у Старом Сланкамену, који би се заснивао на туристичкој валоризацији али и адекватној заштити ових природних вредности.