Вести

Нови кредити за подстицање квалитета угоститељске понуде

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању критеријума и ближих услова за кредите за подстицање квалитета угоститељске понуде физичких лица, као и малих и средњих предузећа из области туризма за 2009. годину. На овај начин из буџета Републике Србије могу се обезбедити кредитна средства у висини од 50% од укупне вредности пројекта унапређења угоститељске понуде којим подносилац захтева конкурише. Приоритет у коришћењу кредитних средстава имају пројекти којима се обезбеђује побољшање смештајне понуде, унапређење маркетинга домаћег туристичког промета и изградња неопходне туристичке инфраструктуре. Више информација о поменутим кредитима ускоро ће бити доступно на сајту Министарства економије и региноалног развоја.

Такође, важна информација за све оне који се баве пружањем услуга смештаја (како у угоститељским објектима тако и у приватним домаћинствима која се баве пружањем услуга смештаја) јесте промена висине боравишне таксе. Одлуком Скупштине општине Инђија од јанура 2009. године боравишна такса на територији општине Инђија уместо досадашњих 50,00 износи 60,00 динара по дану.