Вести

Обавештење за власнике некатегорисаних угоститељских објеката који се баве пружањем услуга смештаја на територији општине Инђија о обавези пријаве у систем еТуриста

еТуриста је нов централни информациони систем у области угоститељства и туризма Србије. То је бесплатан и јединствен онлајн систем који обједињује све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај и преко кога се врши пријава и одјава свих домаћих и страних туриста. Осим за угоститеље којима ће овај систем олакшати пословање, бенефите од овог система имаће и државне институције и туристичке организације, које ће у реалном времену моћи да прате укупан број туриста у земљи као и њихове карактеристике (пол, старост, држава из које долазе, дужина боравка, локација на којој су одсели и слично). Такође, они ће свакодневно имати увид у базу података о смештајним објектима и пружаоцима услуга смештаја, наплаћеној боравишној такси и порезу.

У вези са овим системом, Законом о угоститељству донетим у 2019. години прописана је обавеза некатегорисаним угоститељским објектима: хостел, преноћиште, коначиште, хотел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште или кампинг стоп, затим некатегорисаним објектима за смештај наутичког туризма и некатегорисаним угоститељским објектима ловног туризма: ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази. Дана 21. децембра 2019. године ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај. Обавеза пријаве односи се и на постојеће некатегорисане угоститељске објекте за смештај (привредно друштво, друго правно лице или предузетник).

У складу са горе наведеним, објекти на територији општине Инђија у претходном периоду су од стране локалне самоуправе обавештени о законској обавези пријаве и начину подношења пријаве у систем еТуриста. Овим путем подсећамо оне који то до сада нису учинили, да је рок за подношење пријаве петак, 20.03.2020. године. Све додатне информације могу се добити путем мејл адресе eturista@indjija.net или на телефон 022/561-322. Систем еТуриста као и све новине у вези са његовом имплементацијом доступни су на сајту www.eturista.gov.rs.

Пријава за евидентирање некатегорисаног угоситељског објекта

Прилог 1 – Пријава (Еxcel табела) – овај прилог потребно је послати на мејл eturista@indjija.net

Захтев за издавање уверења

Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај