Вести

Одржана промо тура на Крчединској ади

Туристичка организација општине Инђије организовала је 22. августа 2017. године промо туру на Крчединској ади. Пројекат под називом „Промоција Крчединске аде као еко туристичке дестинације“ подржан је од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и био је намењен пре свега представницима медија. Промо тура организована је са циљем приближавања природних лепота и специфичности ове јединствене дестинације ширем аудиторијуму.

Тура је обухватала вожњу Дунавом, разгледање аде, фотографисање животиња, дегустацију локалних производа, али и едукативну радионицу на тему „Туризам у заштићеним подручјима“, обзиром на значај очувања локалитета ове врсте. Учесници промо туре били су представници националних и локалних медија, телевизијске екипе, новинари, фоторепотери, блогери као и представници Туристичке организације Србије, Туристичке организације Војводине и туристичких организација општина из Срема.

Туристичка организација општине Инђије континуирано спроводи активности на промоцији Крчединске аде, што је довело до веће заинтересованости туриста и организовања једнодневних излета на аду. Обзиром да се ради о подручју заштићене природе, све активности се спроводе у правцу одрживог развоја туризма те се на аду повремено доводе мање групе туриста, како се не би нарушила њена основна драж, а то су нетакнута природа и склад у коме животиње тамо живе.

Фото: Ненад Шоне Михајловић