Јавни позив – продаја карата за летење балонима

ЈАВНИ ПОЗИВ

Продаја карата за летење балонима на топао ваздух на Крчединској ади – сезона 2023.

У општини Инђија, на Крчединској ади током овогодишње летње туристичке сезоне биће у понуди нова туристичка атракција – летење балонима на топао ваздух. Летови ће бити у понуди минимум четири дана у недељи, у трајању око 10 минута по тури, укупно до два сата дневно а летеће се са седам балона различитог капацитета.

Предмет позива

Овим позивом позивају се регистровани привредни субјекти који могу да пруже техничку и кадровску подршку у вези са резервацијом и продајом карата за летење балонима а којима ће за пружене услуге бити уступљено право продаје поменутих карата.

Услови обављања делатности

Привредни субјект заинтересован за наведену пословно-техничку сарадњу мора да обезбеди следеће услуге:

– успостављање електронског система резервације карата, уз могућност резервације телефонским путем, мејлом, путем друштвених мрежа и лично у пословницама привредног субјекта

– редовно достављање извештаја о извршеним резервацијама Туристичкој организацији општине Инђија

– продаја карата путем интернета и непосредно у пословницама привредног субјекта

– продаја карата на локацији летова сваког дана када се летови обављају

– прављење распореда путника по балонима и турама летења за сваки дан летења и благовремено достављање распореда путника Туристичкој организацији општине Инђија

– пружање информација заинтересованим туристима о летовима и пратећој туристичкој понуди самог локалитета и општине Инђија

Заинтересовани привредни субјекат дужан је да достави решење којим се доказује да је уписан у Агенцију за привредне регистре и изјаву у којој под материјалном и кривичном одговорношћу тврди да поседује технички и кадровски капацитет потребан за квалитетно пружање наведених услуга. 

Критеријум за одабир привредног субјекта је најнижи понуђени проценат за који ће приликом продаје привредни субјекат увећати основну цену карте.

Одабран привредни субјекат закључиће уговор о пословно-техничкој сарадњи са Туристичком организацијом општине Инђија, на основу кога ће се уредити међусобни односи и обавезе уговорних страна.

Пријаве

Пријаве са пратећом документацијом потребно је послати путем електронске поште на адресу office@indjijatravel.rs или поштом на адресу Цара Душана 1, 22320 Инђија.

Пријава траје до 18.05.2023. године. Одабрани привредни субјекат биће обавештен до 20.05.2023. године.

Датум објаве позива: 11.05.2023. године