Хумка – тумул

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ХУМКА – ТУМУЛ

Неистражено културно благо

Хумка се налази у атару села Марадик, на месту званом Унка, око 2.350 метара северозападно од насеља. Њен пречник је око 30 метара, а висина 4,5 метара. Приликом теренских истраживања, на њој су пронађени површински налази људских костију, док су на околним парцелама констатовани трагови насеља које припада енеолиту – (баденско-костолачка група) и вероватно старијем гвозденом добу.

Сматра се да су Славонија и Срем области у којима је настао костолачки стил и костолачка култура. Костолачка култура, насупрот свом генетском претходнику – Баденској култури, углавном земљорадничкој, гради солидне надземне објекте трајније природе, које обнавља више пута. Куће су правоугаоне, велике, од 40 до 60 квадратних метара. У начину градње се наслеђују традиције (локалитети Винче). Под је масиван, набијен, углачан, зидови су од плетера, облепљени блатом. Становништво се бавило земљорадњом и сточарством.

Хумка је стављена под заштиту Решењем Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица 1980. године.