Војнограничарска зграда

ВОЈНОГРАНИЧАРСКА ЗГРАДА

Војна зграда претворена у школу

Војнограничарска зграда у Крчедину, месту у општини Инђија, подигнута је шездесетих година 19. века и има статус споменика културе од великог значаја. Пројектована је као спратна кућа, највероватније за официрске станове, али је због рата Аустрије са Италијом и недостатка средстава изграђена приземна зграда.

Пошто је ускоро укинута Војна граница, претпоставља се да никада није служила у војне сврхе, него је претворена у школу. Осим школе, у њој су се налазили и станови учитеља, једно време пошта, а служила је и као магацин за житарице и минерално ђубриво. Иначе, војнограничарске зграде су служиле за смештај команде, арсенал или војну администрацију.

Зграда је грађена од тврдог материјала и малтерисана, са подрумом, високим приземљем и таванским простором. На главној фасади има пет урамљених прозора, обликованих малтером са правоугаоним рамовима, који формирају неку врсту пиластра, малог сокла и венца.

Конзерваторски радови изведени су 1984. године.