Римско утврђење на локалитету „Просјенице”

РИМСКО УТВРЂЕЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ „ПРОСЈЕНИЦЕ“

Остаци Лимеса

Утврђење се налази на удаљености од око 250 метара од десне обале Дунава, северно од железничке пруге Београд – Нови Сад. Приликом археолошких истраживања која су изведена 1956, и 1961-1962. године откривен је само југоисточни угао утврђења са кружном кулом пречника 13 м и одбрамбеним зидовима ширине 1,20 м који се пружају према северу и западу, очуване висине око три метра. План утврђења није у целини познат. Покретни археолошки материјал указује да је утврђење подигнуто на прелазу 3. и 4. века и да се налазило у склопу дунавског Лимеса.

Данас је на локалитету Просјанице могуће видети кружни зид југоисточне куле пречника преко десет метара, висок нешто преко метар и зидове главног бедема, широке скоро два метра који иду од куле према западу-северозападу. Истраживањима је утврђено да се део утврђења налази у кориту Дунава – две куле и северни бедем.

Траса нове железничке пруге која се гради непосредно поред Римског утврђења, открила је два гробља и стамбени део насеља. Осим војника пронађени су скелети жена и деце. Према досадашњим истраживањима два гробља су смештена са две стране утврђења и удаљена су неколико стотина метара. Ради се о периоду између 3. и 4. века нове ере када је и постојало Римско утврђење у којем је војска бранила римску границу од напада који су у то време били учестали.

Са друге стране утврђења откривени су делови водовода, који је са неког извора спроводио воду до утврђења.

Од 2017. године сва римска гранична утврђења на Дунаву налазе се на Унесковој прелиминарној листи светске културне баштине.

Локалитет је стављен под заштиту Решењем Покрајинског завода за заштиту споменика културе 1962. године.