Лов и риболов

ЛОВ

Део Фрушке горе, који је у већој мери пошумљен, широка плавна раван Дунава са бројним ритовима и рукавцима, делови брежуљкастог и равничарског терена представљају добре услове за развој ловног туризма на територији општине Инђија.
Приобаље Дунава и околне шуме су природно станиште бројној популацији дивљих свиња и срнеће дивљачи, а река са рукавцима, барама и пространим плавним теренима представља станиште дивљих патака, дивљих гусака и великог броја осталих птица мочварица, док остали део ловишта настањује фазанска дивљач и дивљи зец.

Све потребне информације у вези са ловом могу се добити у Ловачком савезу Србије и локалним ловачким удружењима.

РИБОЛОВ

Воде општине Инђија пружају изузетно добре услове за бављење риболовом, пре свега захваљујући томе што њеном територијом у дужини од 27 км протиче река Дунав, која се у овом делу тока грана у рукавце и ритове који представљају природно мрестилиште и станиште бројној рибљој популацији.

Спортки риболов је организован тако да се током целе године могу ловити све врсте рибе које ту живе, осим у време ловостаја за поједине врсте, по риболовном календару.

За риболов је потребна дозвола која се може извадити у локалним риболовачким удружењима (годишња) или на води од рибочувара (дневна).

Све потребне информације у вези са риболовом могу се добити у локалним удружењима спортских риболоваца, од локалних рибара или у ресторанима који се налазе на обали Дунава.