Археолошко налазиште „Михаљевачка шума”

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „МИХАЉЕВАЧКА ШУМА”

Трагови Рима у Срему

Археолошко налазиште „Михаљевачка шума” се налази код Чортановаца, на локалитету Присјанице, на коме се налазе остаци великог римског утврђења. Локалитет је 1991. године категорисан као локалитет од великог значаја.

Сондажна ископавања вршена су 1960. године, приликом којих је истражена југоисточна кружна кула пречника 12м, дебљине зидова 1,2 м, висока око три метра, грађена од камена, са међуредовима од опека. Кула је конзервирана, али су остаци, зарасли у шуму, данас слабо уочљиви. У потпуности је истражен део јужног зида са улазном капијом где су се налазиле две полукуле. Цело утврђење са деловима пута и гробља обрушило се приликом клизања терена изнад Дунава, у дужини око пет километара и ширине око један километар.

Некада је ту постојало камено утврђење Кастра Херкулис, највеће на овом делу дунавског лимеса, које је штитило шири потез од Петроварадина до Акуминкума – Сланкамена, и даље до Сурдука. Овде је Херкулова војска чувала утврђење од разних хорди са севера Европе Судећи по новчићима који су ту пронађени, утврђење је изграђено највероватније крајем 3. или почетком 4. века. Пред крај 4. века уништили су га варвари. Кроз шуму су данас постављени путокази па туристи могу посетити остатке зидина.

У широј околини, према насељу Чортановци, пронађени су и римска некропола, остаци виле, средњовековно насеље и некропола.

Живот је на овом месту делимично обновљен током средњег века, када је формирано мање насеље са припадајућим гробљем, а нађене су и радионица керамике и две оставе новца.