Јавни позиви и документа

ЈАВНИ ПОЗИВИ И ДОКУМЕНТА

Јавни увид

Јавни увид – Предлог Плана управљања Спомеником природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“ за период од 2023. до 2032. године

Јавни позиви

Јавни позив – манифестација “Божићни фестивал 2024”

Јавни позив – продаја карата за летење балонима

Јавни позив – манифестација “Божићни фестивал 2023”

 

Документа

Информатор о раду

Правилник о ближем уређивању поступака набавки

Правилник о раду

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Евиденција лица за заштиту података о личности

 

Програм рада за 2023 годину

Извештај о раду за 2022. годину