Јавни позиви и документа

ЈАВНИ ПОЗИВИ И ДОКУМЕНТА

Јавни позиви

Јавни позив – продаја карата за летење балонима

Јавни позив – манифестација “Божићни фестивал”

Документа

Информатор о раду

Правилник о ближем уређивању поступака набавки

Правилник о раду

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Евиденција лица за заштиту података о личности

 

Програм рада за 2023 годину

Извештај о раду за 2021. годину