Археолошко налазиште Градина

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „ГРАДИНА“

Од Келта до Бранковића

На локалитету Градина пронађени су значајни археолошки остаци који говоре да је овај локалитет коришћен од праисторијске епохе до касног средњег века.

Са доласком Римљана и градњом утврђења Акуминкум (на српском Градина) у подножју се развија цивилни део насеља о чему сведоче остаци грађевина и покретни археолошки налази на ширем подручју села. Археолошким ископавањима 1995. године утврђено је да је Градина вишеслојно налазиште, чији најстарији слојеви припадају позном бронзаном добу и насељу Скордиска од кога су сачувани делови бедема.

У периоду од 1. до 3. века, на основи келтског опидума подигнуто је римско утврђење. Из најстаријег античког слоја од археолошких налаза јављају се керамика, опека и тегуле. Током 2. и 3. века утврђење, као и грађевине унутар њега су обновљене. Зидови су били од камена. Овде је била стационирана кохорта 1. лат. (Campanorum). И ово утврђење је било прилагођено конфигурацији терена.

На темељима римског Акуминкума у средњем веку изграђена је тврђава. Као утврђење историјски извори је помињу још 1072. године као Каструм Зеленкамен. Почетком 15. века била је у поседу српских деспота из породице Бранковић. Турци је заузимају 1521. године. Остаци тврђаве данас се могу видети на улазу у село и на брегу северно од њега.