Родна кућа Ђорђа Натошевића

РОДНА КУЋА ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА

Кућа једног од највећег српских научењака

Родна кућа Ђорђа Натошевића, налази се на самој обали Дунава. Претпоставља се да је саграђена почетком 19. века као приземни објекат, скоро квадратне основе, једноставних фасада без украса. Уличном фасадом доминира огроман забат уоквирен профилисаним малтерским рамом, раздељен профилисаним венцем на средини.

Ђорђе Натошевић је рођен 31. јула 1821. године у Старом Сланкамену, где је завршио и основну школу. Уписао је Карловачку гимназију, а 1850. године завршио студије медицине.

Био је чувени лекар, први писац уџбеника у Срба по Вуковом правопису, оснивач учитељских школа у Пакрацу, Новом Саду, Карловцу и Панчеву. Основао је уређивао и издавао први српски педагошки лист Школски лист и прве српске дечје новине Пријатељ српске младежи.

Управитељ новосадске гимназије постао је 1853. Од те године све више се почиње посвећивати школству и књижевности. Већ 1857. постао је у управи војводине у Темишвару царским и краљевским школским саветником и постаје управитељ и надзорник свих српских школа у Војводини. Радио је и као референт у Министарству просвете Кнежевине Србије, а био и председник Матице српске.

За оно што је оставио иза себе Скупштина Војводине је 1996. године установила признање са његовим именом које се додељује појединцима за стваралачки допринос унапређењу наставе. Умро је 1887. године и сахрањен са највећим почастима на Успенском гробљу у Новом Саду.

Кућа је 1976. проглашена спомеником културе од великог значаја, а категорисана 1991. године.