Надгробни споменик из 1761. године

НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ИЗ 1761. ГОДИНЕ

Сведок прохујалих векова

Надгробни споменик из 1761. године налази се испред порте цркве Светог Николе у Старом Сланкамену. Споменик је допола укопан у замљу. На површинском делу може се прочитати следећи натпис на црквено-словенском језику:

1761

Заб

Почивает

Раб бжи Николаи

И супруга

Пошто споменик потиче из 18. века и да је један од ретких који је очуван у добом стању, стављен је под заштиту Завода за заштиту споменика културе 1969. године.