Култура: Културни центар

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Инђија данас представља један од градова са најбогатијим културним животом у региону али и најбољи пример успешне децентрализације културе. Придавајући велики значај развоју културе, Инђија је постала место чија културна дешавања својом концепцијом али и квалитетом привлаче све већи број посетилаца из земље и иностранства.

Отварањем Културног центра 2003. године створена је основа даљег културног развоја града. Модерним маркетингом, актуелним и атрактивним програмима Културни центар Инђија постао је носилац целокупне реформе културног живота у општини.

Садржаји:
позоришно-бископска сала – 203 места
конференцијска сала – 40 места
савремена аудио/видео/сценска опрема
КЦ кафе клуб са летњом баштом

Под управом Културног центра налази се и галеријски простор Куће Војновића који је такође место одржавања различитих културних дешавања.

Контакт:
Културни центар Инђија
Војводе Степе 40а, Инђија
022 515 005, 510 915
www.kcindjija.rs